Demokratijubileet 

2017-12-13

Den svenska demokratin 100 år 2018-2021

Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond arbetar med förberedelser inför demokratijubileet Den svenska demokratin 100 år 2018-2021. En viktig del är att kartlägga vad det finns för källor som berättar om demokratins genombrottsskede och framförallt införandet av den allmänna och lika rösträtten 1918-1921. I augusti 2017 anställdes Karin Kvist Geverts för att genomföra den. Nu ges möjlighet att inkomma med ny information eller komplettera tidigare skickad information senast 21 december.

Följebrev kartläggningen

Frågeformulär till kartläggningen

Visa hela nyhetsarkivet