Välkommen utredning om arkiv 

2017-10-26

I dag presenterade regeringen den utredning som ska göra en översyn av arkivområdet och Riksarkivet roll och uppgifter. Riksarkivet välkomnar utredningen.

- Det här är en efterlängtad utredning. Riksarkivet har säkrat samhällets arkivinformation i 400 år, men nu genomgår den offentliga förvaltningen och hela samhället en digitalisering. Det medför stora utmaningar och vi måste vara framåtblickande, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

- En avgörande fråga är att vi får en samlad syn på informationshanteringen i samhället, där ansvaret inte sprids ut. Vi måste kunna säkra medborgarnas och samhällets behov av information, oavsett om den är analog eller digital, säger Karin Åström Iko.

Riksarkivet har lyft flera viktiga frågor inför utredningens start, t.ex. att regelverken måste moderniseras och att Riksarkivet behöver en långsiktig och stabil finansiering.

Läs Riksarkivets inspel

Läs regeringens pressmeddelande om utredningen

Kontakt
Karin Åström Iko

Visa hela nyhetsarkivet