Besvara vår enkät om samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 

2017-05-10

Just nu genomför vi en undersökning om vad verksamma inom arkivområdet vet om oss, vilka förväntningar som finns, vad vi kan göra bättre och vilka frågor vi ska fokusera på.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) arbetar sedan 1984 med samverkan mellan arkivsektorerna i stat, kommun och landsting/region. Huvudmän är Riksarkivet och SKL. SKA ger bl a ut skriften Bevara eller gallra? som ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Vi publicerar även andra vägledningar och arrangerar seminarier m.m.

Ta chansen och tyck till, du hittar enkäten här

 

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 

Kontakt
Andreas Wallgård

Visa hela nyhetsarkivet