Kurser i Riga om format för bevarande! 

2017-04-18

IS&T (Society for Imaging Science and Technology) anordnar sin arkivkonferens i Riga (Lettland) den 15-18 maj.I anslutning till konferensen har Riksarkivet bjudits in för att anordna en workshop den 15 maj om format för bevarande.

Kursen följs upp av två mer inriktade kurser; först om PDF/A (utmaningar och valideringsverktyg), därefter om TIFF (rekommendationer för arkivering). Dessa två kurser leds av utvecklarna bakom veraPDF respektive DPFManager.
 
Samtliga kurser hålls på engelska.
 
LÄNKAR
Om IS&T
https://www.imaging.org/site/ist
Om konferensen
https://www.imaging.org/site/IST/Conferences/Archiving/IST/Conferences/Archiving/Archiving_Home.aspx
Kursbeskrivning
https://www.imaging.org/Site/IST/Conferences/Archiving/Archiving_Home.aspx?WebsiteKey=6d978a6f-475d-46cc-bcf2-7a9e3d5f8f82&hkey=dbb5e9ad-4e55-40aa-bc02-6148ddb16979&Archiving_2017_Content=3#ArchSC04
Om veraPDF och DPFManager på PREFORMA

http://preforma-project.eu/

Kontakt
Benjamin Yousefi

Visa hela nyhetsarkivet