FGS Arkivredovisning ute på remiss 

2017-04-13

Det har nu publicerats en remissversion av FGS Arkivredovisning. Remissen är öppen och kan besvaras av vem som helst.

Sista svarsdag är den 21 maj 2017.

Hämta remissen här.

 

Kontakt
Tomas Wallin

Visa hela nyhetsarkivet