Riksarkivets arkivkonferens den 10 oktober 2017 

2017-04-06

Årets arkivkonferens hålls i Näringslivets hus och tar upp aktuella frågor om informationshantering

Den 10 oktober håller Riksarkivet en konferens som främst riktar sig till statliga myndigheter, men där också andra deltagare är välkomna. Under konferensen tar vi upp aktuella frågor om informationshantering hos oss och vår omvärld. Vi informerar om Riksarkivets arbete med PSI och öppna data, förvaltningsgemensamma specifikationer och särskilt FGS:er för arkivredovisning, Tillsynsenhetens inspektioner, frågor som rör elektroniskt bevarande, om dataskyddsförordningens påverkan på informationshanteringen med mera.

Årets konferens hålls i Näringslivets hus. Vi kommer att vara i Industrisalen, som rymmer 250 personer, och vi räknar med att alla som vill delta kommer att få plats. Notera gärna datumet i din kalender. Det kostar 2 900 kronor, exklusive moms, att delta. Du kommer att kunna anmäla dig via en länk på denna sida.

Mer information kommer längre fram.

Visa hela nyhetsarkivet