Riksarkivet utreder möjligheterna för fritt digitalt kulturarv 

2017-03-23

Riksarkivet ska beskriva förutsättningarna för och konsekvenserna av avgiftsfri och öppen arkivinformation. Regeringen fattade beslut om uppdraget den 23 mars.

100 miljonte bilden 

Uppdraget ska redovisas av Riksarkivet den 15 maj 2017.

- Jag är mycket glad över uppdraget att se över möjligheterna till att göra digitala forskarsalen avgiftsfri. I dag har vi publicerat 100 miljoner digitala dokument i vår digitala forskarsal. Att göra tillgången avgiftsfri kommer att vara till glädje och nytta för forskare och allmänhet. Det är viktigt ur ett demokratiperspektiv, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

Digitala forskarsalen lanserades år 2002 och den 23 mars 2017 passerade Riksarkivet 100 miljoner publicerade bilder av arkivhandlingar. Den hundramiljonte bilden visar när Elsa Håkansson den 9 januari 1918 anmäler till Norrbottens läns handelsregister att hon ämnar idka handel under firma Nya Cigarraffären Malmberget.

Länk till regeringens pressmeddelande.


 

Kontakt
Karin Åström Iko

Visa hela nyhetsarkivet