Statskontorets myndighetsanalys av Riksarkivet klar 

2017-03-15

Riksarkivet fullgör sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt, utifrån de resurser myndigheten har. Det skriver Statskontoret i sin myndighetsanalys av Riksarkivet.

Statskontoret har under det senaste halvåret gjort en myndighetsanalys av Riksarkivet och dess verksamhet. Nu har rapporten med resultaten och föreslagna åtgärder kommit.
 
Statskontorets samlade bedömning är att Riksarkivet fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, men att myndigheten måste hantera ett antal utmaningar som är betydelsefulla för Riksarkivets resultat och framtid.
 
Statskontoret anser att inom ramen för kulturarvsrollen behöver Riksarkivet effektivisera arbetet med att besvara förfrågningar och att fortsätta digitalisera arkivmaterial på ett effektivt sätt. Inom ramen för den förvaltningsorienterade rollen behöver Riksarkivet överväga möjligheterna att öka sitt stöd till myndigheterna.

Några viktiga utmaningar som gäller hela myndigheten är bland annat att identifiera effektiviseringsmöjligheterna och utveckla sitt kompetensförsörjningsarbete, skriver Statskontoret också i rapporten.

Utifrån vad analysen visat ger Statskontoret också regeringen ett antal förslag, bland annat att regeringen inom ramen för den kommande översynen av arkivområdet ser till att förtydliga vilket mandat och vilken roll som Riksarkivet ska ha när det gäller den offentliga arkivverksamhetens utveckling mot e-förvaltning.
 
– Jag är väldigt glad över att vi fått en bra genomlysning av Statskontoret. Den ger oss ett kvitto på att vi gör rätt saker i det arbete vi påbörjat med att utveckla verksamheten, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.
 
Myndighetsanalysen kommer i dag, onsdag, att skickas in till regeringen där den ska fungera som underlag för framtida diskussioner om myndighetens utveckling.

 

Läs hela rapporten här

Kontakt
Karin Åström Iko

Visa hela nyhetsarkivet