Riksarkivets årsredovisning 2016 

2017-02-21

Riksarkivet är en myndighet med ett evigt aktuellt uppdrag: att vara statsförvaltningens, och i stor utsträckning hela samhällets, minne.

Årsredovisning 2016 framsida medeltida pergament 

Att bevara information och göra den fritt tillgänglig för allmänheten är kärnan i Riksarkivets uppdrag och ett grundvillkor för ett öppet och demokratiskt samhälle. Riksarkivet har till uppgift att skapa förutsättningar för morgondagens kulturarv genom att upprätta normer för och utöva tillsyn över hur de offentliga arkiven sköts. Ordnade arkiv ger möjlighet till insyn för medborgarna, idag och i framtiden, men också ökad förståelse för samhällsutvecklingen. Forskning i arkiven ger kunskap om hur historiens människor tänkte, kände och agerade, en kunskap som hjälper oss att förstå vår egen tid och att navigera in i framtiden.


En av grundpelarna för Riksarkivets verksamhet är offentlighetsprincipen, stadfäst den 2 december 1766 i den första tryckfrihetsförordningen. 250-årsminnet har firats runt om i hela landet, och Riksarkivet har medverkat tillsammans med andra myndigheter och organisationer under #frittord. I Riksarkivets nyrenoverade lokaler i Marieberg högtidlighölls tryckfrihetsförordningen på dagen 250 år efter sin tillkomst, bland annat med en paneldebatt om offentlighetsprincipen i nutidens samhälle.

Texten ovan är del i riksarkivarie Karin Åström Ikos kommentar till Riksarkivets årsredovisning 2016.


Årsredovisningen skickades till Kulturdepartementet den 17 februari 2017.


Årsredovisning 2016

 

Omslag: Många medeltida skrifter på pergament sönderdelades efter reformationen och användes som bokomslag inom förvaltningen. Vadstena stads privilegiehandlingar 1572–1764 är inbundna i fragment av en italiensk handskrift från omkring år 1300. Verket är Summa aurea, ett berömt arbete inom kanonisk rätt författat av den italienske teologen och juristen Henricus de Segusia (död 1271). (Landsarkivet i Vadstena, Vadstena rådhusrätts och magistrats arkiv, vol. E I:2.)


Foto: Claes Westling


Original: Maria Balke

 

 

Kontakt
Peter Carlsson

Visa hela nyhetsarkivet