Rolf Källman ny DVS-chef 

2017-02-09

Riksarkivet har en ny chef för Divisonen för verksamhetsstöd. Han heter Rolf Källman och är ett bekant ansikte på Riksarkivet.

Rolf Källman 

 

Rolf kommer tillträda sin nya tjänst från och med 1 mars.

– Jag är väldigt glad över att Rolf Källman blir ny divisionschef i Riksarkivet.
Rolf är en visionär och strateg som har förmågan att omsätta detta i praktisk handling. Han är en erfaren chef som är van att leda i förändring. Rolf har ett omfattande nationellt och internationellt nätverk och är en positiv och inspirerade person, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

Rolf Källman har sedan 2011 jobbat på Riksarkivet med digitala samordningssekretariatet, Digisam, till och med senaste årsskiftet. Innan tiden på Digisam var Rolf chef för informationsavdelningen vid Riksantikvarieämbetet.

– Det är väldigt roligt att jag har fått förtroendet att leda Riksarkivets arbete med bevarande, digitalisering och digital infrastruktur. Divisionens arbete är centralt för att vi ska nå målet att den fantastiska information som myndigheten förvaltar ska vara öppen och användbar för så många som möjligt i dag och i framtiden, säger Rolf Källman.

Du kan läsa mer om Divisonen för verksamhetsstöd och Riksarkivets organisation här: https://riksarkivet.se/organisation

 

Kontakt
Karin Åström Iko

Visa hela nyhetsarkivet