Karin Åström Iko blir tillförordnad riksarkivarie 

2016-04-14

Regeringen har utsett Karin Åström Iko till tillförordnad riksarkivarie efter Björn Jordell som lämnar Riksarkivet för att gå i pension.

karin astrom iko 

Karin Åström Iko tillträder den 1 maj 2016 och är tillförordnad riksarkivarie till dess att en ordinarie riksarkivarie har utsetts av regeringen.

Karin Åström Iko är chef för Nationella divisionen och ställföreträdande riksarkivarie. Hon har bland annat varit chef för Riksarkivets avdelning Krigsarkivet och ordförande för fackförbundet DIK.


 

Kontakt
Ingela Bäckström

Visa hela nyhetsarkivet