Filtrera information

 
Antal träffar: 265

Sökresultat

2020-04-30  

Ny organisation för Riksarkivet beslutad

Riksarkivarien har den 27 april beslutat om en ny organisation för Riksarkivet, som träder i kraft den 1 september 2020.


2020-04-29  

AI-projekt på Riksarkivet beviljas 400 000 kr från Vinnova

Riksarkivets projekt ”Maskintolkning av handskrivna källmaterial” får stöd genom Vinnovas satsning ”Starta er AI-resa”. Projektet går ut på att pröva och utvärdera tekniker för automatisk transkribering av handskrivna arkivmaterial inom Riksarkivet och pågår under åren 2020–2021.


2020-04-29  

Öka bevarandet av dokumentation under Corona-pandemin

Den pågående Corona-pandemin påverkar hela vårt samhälle. För att vi ska kunna få en helhetsbild av pandemins effekter om 5, 50 eller 300 år, är det viktigt att bevara dokumentation kring hur vi nu hanterar krisen i samhället och vilka vägval som görs. Riksarkivet uppmanar därför aktörer inom offentlig och privat sektor att öka sitt bevarande av information.


2020-04-23  

Se inspelning av föreläsningen ”Valsedeln – papperslapp eller maktverktyg?”

Missade du livesändningen av föreläsningen om valsedlar? Ingen fara, du kan se den i efterhand på Riksarkivets Youtube-kanal.


2020-04-20  

Webbsänd föreläsning: ”Valsedeln – papperslapp eller maktverktyg?”

Välkomna till webbsänd interaktiv föreläsning ”Valsedeln – papperslapp eller maktverktyg?” den 22 april kl. 17.00 - 17.45.


2020-03-13 

Riksarkivet först ut bland nationella myndigheter

Hur mår Sveriges demokrati idag? Varför är information och arkiv centrala komponenter i vårt demokratiska system? Hur säkerställer vi fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information? Det var några av de frågor som lyftes när kommittén Demokratin 100 år besökte Riksarkivet för att välkomna myndigheten till det gemensamma arbetet för en starkare svensk demokrati.


2020-02-27  

Årsredovisning 2019 för Riksarkivet

Förändringarna i samhället och på informationsområdet går allt snabbare. Digitaliseringen ställer nya krav på ett nationalarkiv, som är en del av samhällets informationsförsörjning. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande, i allmänhetens och forskningens tjänst.


2020-01-28  

Kultur och bildning, framtidsfrågor och digitalisering

Panelsamtal om kultur och bildning och rundabordssamtal om framtidsfrågor står på programmet när riksarkivarie Karin Åström Iko medverkar under det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur 2020 i Eskilstuna.


2020-01-27  

Förändrad omvärld ställer nya krav på Riksarkivet

Digitaliseringen i samhället ställer nya krav på ett nationalarkiv. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar på att kunna ta del av arkiven var- och närsomhelst, och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande av samhällsviktig information.


2020-01-23  

Designstudenter möter arkivet i ny utställning

Hur kan designperspektiv hjälpa till att synliggöra och skapa förståelse för arkivens möjligheter? Och hur kan en arkivinstitution bidra med perspektiv i dagens designutbildningar? Som en del av ett mångårigt och ömsesidigt uppskattat samarbete presenterar nu designutbildningen vid HDK-Valand, Göteborgs universitet och Riksarkivet i Göteborg en ny utställning som har blicken riktad mot en av Göteborgs mest mytomspunna gator.