Filtrera information

 
Antal träffar: 278

Sökresultat

2019-09-23  

Träffa Riksarkivet på Bokmässan!

Den 26-29 september arrangeras Bokmässan i Göteborg. I Riksarkivets monter presenterar vi föredrag och panelsamtal med fokus på frågor om arkiv, demokrati och jämställdhet. Vi kommer också att ha böcker till försäljning och erbjuder möjlighet att testa våra digitala resurser.


2019-09-23  

Öppen remiss av Vägledning om gallring efter skanning

Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar.


2019-09-17  

Förslag till nya föreskrifter om gallring på remiss

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivet föreskrifter (RA-FS 1991:6 ändrade RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Förslaget innehåller också förslag till bestämmelser om gallring av säkerhetsskyddshandlingar och pappershandlingar efter skanning.


2019-08-30  

RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter- omtryck av RA-FS 1991:1

Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Författningen har beteckningen RA-FS 2019:2 och innehåller både mindre ändringar av formell karaktär och ändringar av materiell karaktär.


2019-08-19  

Grill

Nytt sökbart register i Digitala forskarsalen.


2019-08-06  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Regionarkivet - Region Stockholm välkomna som dataleverantör till NAD


2019-07-10  

Remiss av förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse inom den enskilda sektorn

Riksarkivet har genom 7 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning bemyndigats att meddela föreskrifter om att personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv får behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Ett utkast till föreskrifter har tagits fram.


2019-07-01  

Hack for Heritage i Visby 4-6 oktober

Riksarkivet är samarbetspartner i Hack for Heritage 2019! Hack for Heritage är ett återkommande event som i år arrangeras av Kulturarvsinkubatorn tillsammans med Riksantikvarieämbetet i Visby, med Riksarkivet och ArbetSam som externa partners.


2019-06-26  

Välkommen att lämna synpunkter på förslagen till FGS för databaser

Riksarkivet, Sydarkivera och Statens Servicecenter har tagit fram förslag på förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för databaser. Nu lämnas förslagen ut på remiss.


2019-06-19  

Digital beställning till läsesal

Riksarkivet har infört en ny digital tjänst för att beställa arkivmaterial till läsesalen