Filtrera information

 
Antal träffar: 292

Sökresultat

2020-02-27  

Årsredovisning 2019 för Riksarkivet

Förändringarna i samhället och på informationsområdet går allt snabbare. Digitaliseringen ställer nya krav på ett nationalarkiv, som är en del av samhällets informationsförsörjning. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande, i allmänhetens och forskningens tjänst.


2020-01-28  

Kultur och bildning, framtidsfrågor och digitalisering

Panelsamtal om kultur och bildning och rundabordssamtal om framtidsfrågor står på programmet när riksarkivarie Karin Åström Iko medverkar under det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur 2020 i Eskilstuna.


2020-01-27  

Förändrad omvärld ställer nya krav på Riksarkivet

Digitaliseringen i samhället ställer nya krav på ett nationalarkiv. Riksarkivet måste utvecklas för att kunna möta användarnas ökade förväntningar på att kunna ta del av arkiven var- och närsomhelst, och för att säkra tillgänglighet och långsiktigt bevarande av samhällsviktig information.


2020-01-23  

Designstudenter möter arkivet i ny utställning

Hur kan designperspektiv hjälpa till att synliggöra och skapa förståelse för arkivens möjligheter? Och hur kan en arkivinstitution bidra med perspektiv i dagens designutbildningar? Som en del av ett mångårigt och ömsesidigt uppskattat samarbete presenterar nu designutbildningen vid HDK-Valand, Göteborgs universitet och Riksarkivet i Göteborg en ny utställning som har blicken riktad mot en av Göteborgs mest mytomspunna gator.2020-01-07  

Volymer med slutår 1949 har publicerats

Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv och 154 volymer i SCB-utdrag födda, vigda, döda enligt gällande sekretessregler på 70 år.


2019-12-20  

1930 års folkräkning uppdaterad

Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poster i 42 församlingar fördelade i följande län; Östergötlands, Kalmar, Göteborg- och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmland och Västerbottens län.


2019-12-18  

Remissammanställningar gällande FGS för databas publicerade

Projekt FGS-Databas arbetar med att ta fram FGS för databaser. Projektet tar fram förslag på en FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databasinformation, dels Alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserad på ADDML, dels Alternativ 2 (relationsdatabaser) baserad på SIARD.


2019-12-13  

Samerna, romerna och rösträtten – Demokrati100 på forskarbesök på Riksarkivet

När fick samer rösträtt i Sverige? Och hur var det med romerna? Det är två frågor som det har debatterats en del kring under de senaste åren. Ett entydigt svar har varit svårt att finna.


2019-12-12  

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om vissa EU-handlingar

Riksarkivet har i dagarna remitterat förslag till föreskrifter om att ersätta Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2000:1) och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter.