Filtrera information

 
Antal träffar: 292

Sökresultat

2020-09-18  

Folkräkning 1930

Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara personer fördelade på 29 församlingar i Östergötlands, Kalmar, Kristianstads, Skaraborgs och Värmlands län.


2020-09-15  

De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie från Riksarkivet

När och hur skall vi gå tillväga för att lära från vår historia när det gäller krishantering? Vad kan arkiven göra för att hjälpa framtida forskare att hitta svaren på sina frågor? Vad blir arkivariens roll när AI tar över? Hur kan man bevara information i 100 000 år? Det är några av de frågor som kommer att lyftas i Riksarkivets seminarieserie ”De samhällsviktiga arkiven” under oktober månad.


2020-09-15  

Seminarium om underskrifter

Offentlig verksamhet står inför ständiga utmaningar. En sådan gäller underskrifter. Ett område med nya rättsliga regler, tekniska metoder och interaktioner mellan juridik och teknologi. Hur påverkar detta vad som hittills gällt för traditionell användning och hantering av underskrifter?


2020-09-10  

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs – möjliggör långsiktig säkring av lokaler

Regeringen meddelade onsdagen den 9 september att man föreslår en anslagshöjning för Riksarkivet på 20 miljoner kronor årligen från och med 2021.


2020-09-09  

Ny vägledning för fotografiskt material

För den som har frågor kring hantering av fotografiskt material finns nu en vägledning från Riksarkivet, som omfattar både analogt och digitalt material. Den är avsedd som ett hjälpmedel för identifiering och grundläggande bevarande av fotografier.


2020-09-01  

Ny organisation inom Riksarkivet

Den 1 september träder en ny organisation i kraft inom Riksarkivet. Den ska bidra till förbättringar för användare och för myndighetens verksamhet.


2020-07-06  

Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar

Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra läsesalar? Nu kan du använda en ny tjänst som hjälper dig att beställa fram det material som du vill ta del av.


2020-06-24  

RA-FS 2020:1, nya föreskrifter om gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet - ändring av RA-FS 2019:1

Riksarkivet har genom en ändring av RA-FS 2019:1 beslutat nya föreskrifter om gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet.


2020-06-17  

Erfarenhetsutbyte hösten 2020 om hantering av krisen och ökat bevarande av dokumentation med anledning av Corona-pandemin

Olika initiativ har tagits inom bland annat arkiv- och museisektorn för att samla in information om hur vi hanterar krisen och för att uppmuntra till ett ökat bevarande under Corona-pandemin. Riksarkivet bjuder in till ett digitalt erfarenhetsutbyte mellan sektorerna för att knyta ihop resultaten av dessa initiativ.


2020-06-16  

Riksarkivets sida för öppna datamängder har fått ett ansiktslyft

Är du intresserad av vilka censurklipp staten gjorde i just din favoritfilm, var i arkiven du finner handskrivna kokböcker från 1700-talet, hur många fältjägare som kom från just din jämtländska socken eller kanske vilka mejerier som varit verksamma i trakterna kring Tomelilla?