Filtrera information

 
Antal träffar: 292

Sökresultat

2021-02-04  

Riksarkivet medverkar på Folk och Kultur 10-12 februari

Vilken roll spelar arkiven i dag i regionernas kultur- och kulturarvsarbete och hur ser förhoppningar och farhågor ut för framtiden? Om detta samtalar riksarkivarien, Kulturrådets generaldirektör och kulturchefer från tre regioner i programpunkten ”De samhällsviktiga arkiven – utmaningar och möjligheter” på Folk och Kultur.


2021-02-01  

AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven

Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under slutet av 1800-talet, med allt från lösdrivare och överförfriskade sjömän till stulna fioler och borttappade emigrantkoffertar?


2021-01-26  

Sök våra stipendier!

Riksarkivet utlyser stipendier för arkivvetenskaplig forskning och annan verksamhet inom kulturarvsområdet – sök senast den 28 februari.


2021-01-25  

RA-FS 2020:2, nya föreskrifter om gallring av handlingar vid upphandling- ändring av RA-FS 2018:3

Riksarkivet har genom en ändring av RA-FS 2018:3 beslutat nya föreskrifter om gallring av handlingar vid upphandling.


2021-01-15  

Riksarkivet och Göteborgs universitet bjuder in till digital utställning!

I år fyller Göteborg 400 år - staden grundades 1621. Det uppmärksammar Riksarkivet bland annat med den digitala utställningen “Välkommen tillbaka” i samarbete med Göteborgs universitet.


2021-01-13  

Volymer med slutår 1950 har publicerats

Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv enligt gällande sekretessregler på 70 år.


2021-01-11 

Limited opening hours due to the corona virus

Updated 2020-12-21, updated 2021-01-11.


2020-12-21  

Ny forskningsdatabas tillgänglig: Smolenskarkivet 1604–1611

Smolenskarkivets handlingar togs som krigsbyte i Polen i mitten av 1600-talet. De förvarades på Skoklosters slott och överfördes till Riksarkivet 1893. Nu lanseras en databas över arkivet.


2020-12-18  

Riksarkivets svar på betänkande om öppna data 

Riksarkivet ställer sig bakom utredningens förslag om en öppna data-lag, men menar att en grundligare analys om konsekvenserna måste göras innan lagen införs.


2020-12-16  

Ny adress till Riksarkivet 

Den 1 januari 2021 får Riksarkivet en gemensam postadress och e-postadress.