Filtrera information

 
Antal träffar: 278

Sökresultat


2020-10-08  

Enklare att söka i Estoniasamlingen

Under den senaste tiden har M/S Estonias förlisning 1994 diskuterats flitigt i media, bland annat med anledning av en ny dokumentärfilm. Intresset för att veta mer om vad som gjorts från olika myndigheter sida sedan förlisningen har därmed ökat.


2020-10-07  

Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst i Riksarkivets alla läsesalar

Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra läsesalar? Nu kan du använda en ny tjänst som hjälper dig att beställa fram det material som du vill ta del av.


2020-10-05 

Driftstörning på webbplatsen

Den 7 oktober klockan 08.00 kommer Riksarkivets webbformulär att stängas ned tillfälligt på grund av underhåll. Vi beräknar att vara igång igen under eftermiddagen eller senast dagen därpå.


2020-09-25  

Öppen remiss av Föreskrifter om gallring efter skanning

Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Föreskrifter och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning.


2020-09-18  

Folkräkning 1930

Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara personer fördelade på 29 församlingar i Östergötlands, Kalmar, Kristianstads, Skaraborgs och Värmlands län.


2020-09-15  

De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie från Riksarkivet

När och hur skall vi gå tillväga för att lära från vår historia när det gäller krishantering? Vad kan arkiven göra för att hjälpa framtida forskare att hitta svaren på sina frågor? Vad blir arkivariens roll när AI tar över? Hur kan man bevara information i 100 000 år? Det är några av de frågor som kommer att lyftas i Riksarkivets seminarieserie ”De samhällsviktiga arkiven” under oktober månad.


2020-09-15  

Seminarium om underskrifter

Offentlig verksamhet står inför ständiga utmaningar. En sådan gäller underskrifter. Ett område med nya rättsliga regler, tekniska metoder och interaktioner mellan juridik och teknologi. Hur påverkar detta vad som hittills gällt för traditionell användning och hantering av underskrifter?


2020-09-10  

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs – möjliggör långsiktig säkring av lokaler

Regeringen meddelade onsdagen den 9 september att man föreslår en anslagshöjning för Riksarkivet på 20 miljoner kronor årligen från och med 2021.


2020-09-09  

Ny vägledning för fotografiskt material

För den som har frågor kring hantering av fotografiskt material finns nu en vägledning från Riksarkivet, som omfattar både analogt och digitalt material. Den är avsedd som ett hjälpmedel för identifiering och grundläggande bevarande av fotografier.