Filtrera information

 
Antal träffar: 276

Sökresultat

2017-05-16  

Riksarkivet svarar regeringen om uppdrag för fri arkivinformation

Riksarkivet fick tidigare i år i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna för att myndigheten kostnadsfritt skulle kunna tillhandahålla det arkivmaterial som i dag finns digitaliserat.


2017-05-15  

Riksarkivet i Arninge tillfälligt stängt på grund av strömavbrott

Det är just nu strömavbrott i Arninge. På grund av detta håller Riksarkivets lokaler där tillfälligt stängt.


2017-05-10 

Besvara vår enkät om samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Just nu genomför vi en undersökning om vad verksamma inom arkivområdet vet om oss, vilka förväntningar som finns, vad vi kan göra bättre och vilka frågor vi ska fokusera på.


2017-05-09  

Alice Bah Kuhnke besökte Riksarkivet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte på måndagen Riksarkivet i Marieberg i Stockholm. Hon fick både höra hur verksamheten fungerar och besöka själva arkiven i berget under Riksarkivets publika lokaler.


2017-05-09  

Dataleverantörer som använder Visual Arkiv bör uppdatera till senaste version

Rätta till eventuella problem med dubbletter i leveranser till NAD


2017-05-05   - Marieberg i Stockholm

Äntligen här – en bok om digitalt bevarande

Riksarkivet ingår i ett internationellt nätverk för digitalt bevarande och medverkar i en bok i ämnet.


2017-05-04  

Clara Nevéus - minnesord

Fil dr Clara Nevéus, Uppsala, har avlidit i en ålder av 82 år. De närmaste anhöriga är maken Torgny och sönerna Ingmar, Tryggve och Svante med familjer.


2017-04-19  

Riksarkivets Clas Tollin fick finaste utmärkelsen av Kartografiska sällskapet

Clas Tollin, anställd på Riksarkivet, fick den 30 mars ta emot Olaus Magnus-medaljen, Kartografiska sällskapets finaste utmärkelse.


2017-04-18  

Kurser i Riga om format för bevarande!

IS&T (Society for Imaging Science and Technology) anordnar sin arkivkonferens i Riga (Lettland) den 15-18 maj.I anslutning till konferensen har Riksarkivet bjudits in för att anordna en workshop den 15 maj om format för bevarande.


2017-04-13  

FGS Arkivredovisning ute på remiss

Det har nu publicerats en remissversion av FGS Arkivredovisning. Remissen är öppen och kan besvaras av vem som helst.