Filtrera information

 
Antal träffar: 276

Sökresultat

2017-08-21 

Statens biografbyrå

Filmgranskningskort, filmdiarier och korrespondens i filmärenden från Statens biografbyrå finns skannade och är fritt tillgängligt.2017-08-14  

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet

Nu vill Riksarkivet få in synpunkter på rapporterna, som handlar om användarbehoven för PSI-förteckningar och öppna data, och utvecklingsplaner för aktuella webbplatser.


2017-07-10  

Hissreparation i Vadstena på torsdag

Torsdagen 13/7 kommer hissen på landsarkivet i Vadstena vara ur funktion på grund av reparationsarbete.


2017-06-30  

Riksarkivet gör inspel inför regeringens utredning

Regeringen aviserade i sin proposition om kulturarv under våren att man ämnar starta en utredning som gör en översyn av arkivområdet och Riksarkivet roll och uppgifter. Riksarkivet har nu skickat in en skrivelse till Kulturdepartementet inför översynen.


2017-06-28 

Riksarkivets e-postsystem åter i drift

De problem vi haft med e-postsystemet är nu åtgärdade.


2017-06-27  

Riksarkivet lämnar yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på remissen av delbetänkandet i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)


2017-06-19  

Nu kan du anmäla dig till Riksarkivets arkivkonferens 2017

Vi har nu öppnat anmälan till årets konferens, som vi håller den 10 oktober i Näringslivets hus i Stockholm.


2017-06-07  

Riksarkivet deltar på Forskardag

Riksarkivet deltar tillsammans med Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på en Forskardag för registerforskning som Statistiska centralbyrån arrangerar tisdagen den 3 oktober 2017.


2017-06-02  

”Arkivguld” – Riksarkivets årsbok 2017

Riksarkivets årsbok för 2017 finns nu att köpa. Temat för i år är ”Arkivguld”.