Filtrera information

 
Antal träffar: 275

Sökresultat


2018-06-29 

Riksarkivet vill ta huvudansvar för att utveckla FGS:er 

Riksarkivet skriver i en delrapport till regeringen att utvecklingsansvaret för de förvaltningsgemensamma specifikationerna (FGS) bör ligga hos en myndighet och att de bör vara en komponent i den nationella digitala infrastrukturen (NDI).


2018-06-28  

Ökad mängd öppna data i nationella dataportalen 

Riksarkivet lämnar idag sin slutrapport över regeringsuppdraget att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.


2018-06-25  

Riksarkivet gör inspel om juridiska frågor till arkivutredningen 

Regeringen har tillsatt en utredning som gör en översyn av arkivområdet och Riksarkivets roll och uppgifter.


2018-06-24 

Folkräkning 1930

Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats med 68 787 poster i 31 församlingar fördelade på 6 län; Kalmar, Blekinge, Malmöhus, Värmland, Örebro och Jämtlands län.


2018-06-14  

Ny dataleverantör till NAD

Vi hälsar Blekingearkivet välkomna som dataleverantör till NAD


2018-06-05  

Heraldiska vapen till nyvigda biskoparna

Thomas Petersson, Visby stift, och Åsa Nyström, Luleå stift, vigdes nyligen till biskopar i en ceremoni i Uppsala domkyrka. Riksarkivet kan nu också stolt visa upp biskoparnas heraldiska vapen.


2018-05-25 

Förändringar i Digitala forskarsalen när GDPR träder i kraft

Riksarkivet vidtar skyddsåtgärder för personuppgifter i digitala forskarsalen med anledning av att dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.


2018-05-24  

Enskilda arkiv och GDPR

På fredag börjar EU:s nya dataskyddsregler GDPR att gälla. Här är information till dig som bedriver enskild arkivverksamhet.


2018-05-15  

Statliga arkiv brister i strategier för bevarande av digitala handlingar  

Riksarkivet ger ut sammanfattande rapporter som belyser tillståndet hos arkivvården i staten. Rapporterna skrivs utifrån politikområden. De största bristerna handlar om strategier för bevarande av digitala handlingar och planer för informationssäkerhet.