Filtrera information

 
Antal träffar: 275

Sökresultat

2019-02-26  

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om enhetligare reglering för kommuner och landsting 

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om Riksarkivets roll gentemot kommuner och landsting. Riksarkivet vill att reglerna inom den offentliga förvaltningen blir mer enhetliga och att Riksarkivets mandat stärks.


2019-02-20  

Folkräkning 1930

Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt 93 414 poster i 47 församlingar fördelade på 9 län; Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Älvsborg, Skaraborg, Värmland och Västerbottens län.


2019-02-19  

Domboksregister för Västra härad, Jönköpings län

Registret är uppdaterat med tidsperioden 1670–1699.


2019-02-18 

Beställningsformulären stängs för underhåll

Den 20 februari påbörjas ett stort underhållsarbete som främst påverkar beställningsformulären.


2019-02-08  

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om enskilda arkiv 

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om den mångfacetterade enskilda sektorn. Inspelet innehåller ett flertal förslag för att trygga de enskilda arkivens bevarande och tillgänglighet, var de än finns.


2019-02-07  

Gemensamt uttalande från de nordiska riksarkivarierna 

Den 29-31 januari möttes riksarkivarierna från Finland, Sverige och Norge i Kautokeino för att diskutera gemensamma samiska arkivfrågor.


2019-02-01  

Nya vägledningar om arkivhantering

Avdelningen för offentlig informationshantering har tagit fram fyra nya vägledningar om arkivhantering hos statliga myndigheter och enskilda organ som omfattas av Riksarkivets föreskrifter:


2019-01-31  

KAM2018 – Kunskapssystem i Arkivmiljö

Riksarkivet genomförde under 2018 en omvärldsbevakning och utredning angående hur artificiell intelligens, AI, skulle kunna användas inom myndigheten och arkivsektorn.


2019-01-17  

Riksarkivet deltar på Folk och Kultur i Eskilstuna 6-8 februari

Våra teman under Folk och Kultur kommer kretsa kring informationsförsörjning i allmänhet och ansvar i synnerhet, frågor relaterade till arkivutredningen, enskilda arkiv och vikten av användbar och tillförlitlig information.


2018-06-29 

Kyrkoarkiven kompletteras med volymer ur församlingar inom Västra Götalands län

Skanning och publicering pågår för att komplettera kyrkoarkiven inom Västra Götalands län.