Filtrera information

 
Antal träffar: 275

Sökresultat

2019-06-10  

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om att stärka Nationella arkivdatabasen

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om Nationella arkivdatabasens (NAD) centrala betydelse för ett helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning.


2019-06-04  

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om att stärka Nationella arkivdatabasen 

Riksarkivet lämnar nu ett inspel till arkivutredningen om Nationella arkivdatabasens (NAD) centrala betydelse för ett helhetsperspektiv på samhällets informationsförsörjning.


2019-05-29  

Riksarkivet inspirerar fotbollsspelare

Östersunds fotbollsklubb (ÖFK) satsar i år på att utforska Jämtlands historia. Satsningen avslutas med en revy i november då spelare och ledare ska uppträda för publik.


2019-05-13  

Smarta lösningar för framtidens samhälle

Hållbarhet och FN:s globala mål var fokus på Hack for Sweden 2019. Runt 500 hackare (deltagare) och lika många representanter från myndigheter och företag samlades för att arbeta med öppna data helgen den 4-6 april. I år var 90 organisationer från både offentlig och privat sektor representerade, och Riksarkivet var en av dem.


2019-05-03  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Arkiv Sörmland välkomna som dataleverantör till NAD


2019-04-25  

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om överlämnande av allmän handlingar 

I denna skrivelse lyfter Riksarkivet behovet av förändrade bestämmelser om överlämnande av arkiv till Riksarkivet. Riksarkivet menar att incitamenten för att lämna över allmänna handlingar till Riksarkivet är för svaga.


2019-04-19  

Folkräkning 1930

Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt 46 023 poster i 29 församlingar fördelade på 3 län; Östergötland, Älvsborg och Västerbottens län.


2019-04-09  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Karlstads kommunarkiv välkomna som dataleverantör till NAD


2019-04-08 

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om registerförfattningar 

Riksarkivet lämnar ett inspel till arkivutredningen om registerförfattningar. Riksarkivet menar att generella bestämmelser i arkivlagen ska gälla för allt arkivmaterial, oavsett medium.


2019-03-06  

Föreläsningarna från konferensen "From text to data" finns nu tillgängliga

Den 7-8 februari 2019 anordnade Riksarkivet och Kungliga Biblioteket den internationella konferensen "From text to data - new ways of reading".