Filtrera information

 
Antal träffar: 275

Sökresultat

2019-10-29  

Driftstörning i Riksarkivets IT-system

Riksarkivets alla IT-system kommer stängas ned för service under fredag den 1 november mellan 06:30 och 24:00.


2019-10-29  

Digital beställning till läsesal

Digital beställning av arkivmaterial införs i fler läsesalar


2019-10-21  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Lerums kommunarkiv välkomna som ny dataleverantör


2019-10-18  

Inspirerande och fullt av entusiasm - Hack for Heritage

Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby för att utforska nya användningsområden för det digitala kulturarvet. Riksarkivet var med både som samarbetspartner och deltagare.


2019-10-07  

Registerforskning 2019 – konferensen för dig som arbetar med registerbaserad forskning

Den 6 november är det dags! Riksarkivet medarrangerar konferensen Registerforskning 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.


2019-10-03  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör


2019-10-01  

Riksarkivet gör inspel till arkivutredningen om ökade resurser för digitisering  

Det moderna informationssamhället har inneburit en ökad öppenhet – information finns tillgänglig att ta del av i en omfattning som aldrig tidigare förekommit. Hos allmänheten finns en växande förväntan att allt ska finnas bara ett par knapptryck bort. Tillgängligheten till den information som finns i de svenska offentliga arkiven är grundläggande. Digitiseringstakten måste öka, menar Riksarkivet.


2019-09-23  

Träffa Riksarkivet på Bokmässan!

Den 26-29 september arrangeras Bokmässan i Göteborg. I Riksarkivets monter presenterar vi föredrag och panelsamtal med fokus på frågor om arkiv, demokrati och jämställdhet. Vi kommer också att ha böcker till försäljning och erbjuder möjlighet att testa våra digitala resurser.


2019-09-23  

Öppen remiss av Vägledning om gallring efter skanning

Riksarkivet ger var och en som så önskar en möjlighet att svara på remissen av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar.


2019-09-17  

Förslag till nya föreskrifter om gallring på remiss

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivet föreskrifter (RA-FS 1991:6 ändrade RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Förslaget innehåller också förslag till bestämmelser om gallring av säkerhetsskyddshandlingar och pappershandlingar efter skanning.