Filtrera information

 
Antal träffar: 278

Sökresultat

2019-01-31  

KAM2018 – Kunskapssystem i Arkivmiljö

Riksarkivet genomförde under 2018 en omvärldsbevakning och utredning angående hur artificiell intelligens, AI, skulle kunna användas inom myndigheten och arkivsektorn.


2019-01-17  

Riksarkivet deltar på Folk och Kultur i Eskilstuna 6-8 februari

Våra teman under Folk och Kultur kommer kretsa kring informationsförsörjning i allmänhet och ansvar i synnerhet, frågor relaterade till arkivutredningen, enskilda arkiv och vikten av användbar och tillförlitlig information.


2019-01-09  

Volymer med slutår 1948 har publicerats

Vid årsskiftet släpptes ca 1500 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv och 148 volymer i SCB-utdrag födda, vigda, döda enligt gällande sekretessregler på 70 år.


2018-12-20  

Folkräkning 1930

Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med totalt 50 586 poster i 43 församlingar fördelade på 4 län; Östergötlands, Kalmar, Skaraborgs och Västerbottens län.2018-11-27  

Nytt inspel – Riksarkivet svarar på arkivutredningens frågor 

Riksarkivets ansvar gentemot kommuner, landsting och enskilda arkivbildare bör förtydligas. Riksarkivet föreslår också åtgärder för att samhällsviktig information ska bevaras och hållas tillgänglig.


2018-11-19  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Armémuseum välkomna som dataleverantör till NAD


2018-11-08  

Arkivens dag 2018

Välkommen till Arkivens dag lördag 10 november 2018


2018-10-24  

Riksarkivet Arninge stänger för ombyggnad 17 december

Forskarexpeditionen flyttas under stängningsperioden till Riksarkivet Marieberg.


2018-10-02 

En dag i Sundsvall om helhetsperspektiv på informationsförsörjning

Den 25 september bjöd Riksarkivet in till workshop och föreläsningar med informationsförsörjningsperspektiv. Dagen var en del i Riksarkivariens turné under 400-årsjubileet.