Filtrera information

 
Antal träffar: 265

Sökresultat

2019-11-13  

Riksarkivet inför gemensamma ramar för öppethållandet

Riksarkivet inför en gemensam ram för öppethållandet i alla sina läsesalar. Miniminivån är 20 timmar i veckan, maximinivån 30 timmar. Bemannad depå ska hållas öppen minst 10 timmar per vecka. De nya öppettiderna införs successivt under perioden 1 november-31 december 2019.


2019-11-12  

Ny bok om ostindisk handel på 1700-talet

Det svenska ostindiska kompaniet var förutsättningen för de kontakter som etablerades mellan Sverige och Kina på 1700-talet. Men för att förstå kompaniets verksamhet man också se Sveriges etablering av ostindisk handel som en del i ett större internationellt mönster.


2019-11-11 

Flera framsteg för avkodning av text i handskrivna material

Den 22 oktober anordnade Riksarkivet tillsammans med Digisam en workshop om Handwritten Text Recognition (HTR). Flera framsteg har gjorts de senaste åren. Bland annat har en programvara för HTR kallad Transkribus tagits fram inom det EU-finansierade projektet READ.


2019-11-04  

Arkivens dag 2019

Välkommen till Arkivens dag lördag 9 november 2019


2019-10-29  

Driftstörning i Riksarkivets IT-system

Riksarkivets alla IT-system kommer stängas ned för service under fredag den 1 november mellan 06:30 och 24:00.


2019-10-29  

Digital beställning till läsesal

Digital beställning av arkivmaterial införs i fler läsesalar


2019-10-21  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Lerums kommunarkiv välkomna som ny dataleverantör


2019-10-18  

Inspirerande och fullt av entusiasm - Hack for Heritage

Under helgen den 4-6 oktober 2019 samlades ett 70-tal personer från hela landet i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby för att utforska nya användningsområden för det digitala kulturarvet. Riksarkivet var med både som samarbetspartner och deltagare.


2019-10-07  

Registerforskning 2019 – konferensen för dig som arbetar med registerbaserad forskning

Den 6 november är det dags! Riksarkivet medarrangerar konferensen Registerforskning 2019 på Münchenbryggeriet i Stockholm.


2019-10-03  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Solna stadsarkiv välkomna som ny dataleverantör