Filtrera information

 
Antal träffar: 265

Sökresultat


2020-01-07  

Volymer med slutår 1949 har publicerats

Vid årsskiftet släpptes ca 1400 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv och 154 volymer i SCB-utdrag födda, vigda, döda enligt gällande sekretessregler på 70 år.


2019-12-20  

1930 års folkräkning uppdaterad

Databasen har uppdaterats med totalt 75 928 poster i 42 församlingar fördelade i följande län; Östergötlands, Kalmar, Göteborg- och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmland och Västerbottens län.


2019-12-18  

Remissammanställningar gällande FGS för databas publicerade

Projekt FGS-Databas arbetar med att ta fram FGS för databaser. Projektet tar fram förslag på en FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databasinformation, dels Alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserad på ADDML, dels Alternativ 2 (relationsdatabaser) baserad på SIARD.


2019-12-13  

Samerna, romerna och rösträtten – Demokrati100 på forskarbesök på Riksarkivet

När fick samer rösträtt i Sverige? Och hur var det med romerna? Det är två frågor som det har debatterats en del kring under de senaste åren. Ett entydigt svar har varit svårt att finna.


2019-12-12  

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om vissa EU-handlingar

Riksarkivet har i dagarna remitterat förslag till föreskrifter om att ersätta Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2000:1) och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter.


2019-12-05  

Ny dataleverantör

Vi hälsar Dals-Eds föreningsarkiv välkomna som ny dataleverantör


2019-11-29  

Tack för svar på remiss

Riksarkivet vill tacka alla som har svarat på remissen (dnr RA 22-2018/11457) om vissa administrativa handlingar. Det har inkommit över 90 remissyttranden vilka nu håller på att sammanställas.


2019-11-25  

Förbeställ arkivmaterial hemifrån med ny digital tjänst

Nu kan du som ska besöka Riksarkivet på Landsarkivet i Göteborg (Arkivgatan), Landsarkivet i Östersund samt Landsarkivet i Uppsala förbeställa arkivmaterial hemifrån med hjälp av en ny digital tjänst. När som helst på dygnet kan du via Nationell ArkivDatabas (NAD), beställa handlingar som sedan är framtagna inför ditt besök i läsesalen.


2019-11-15  

Riksarkivets inspel till forskningspropositionen

För att Sverige ska kunna möta de nya krav som forskare ställer måste vi öka takten på digitaliseringen av arkiv- och biblioteksbestånden. Insatserna behöver fokusera på breda satsningar av infrastrukturell karaktär. Detta för att skapa bredast möjligast nytta för framtida forskning och innovation, för utveckling av nya offentliga och kommersiella tjänster samt för demokratisk insyn och informationsförsörjningen i samhället.