Prinsessan Leonores vapen skapat av Riksarkivet 

2014-06-08

Riksarkivets heraldiska enhet har gjort ritningen till prinsessan Leonores vapen som presenteras i samband med hennes dop den 8 juni i Drottningholms slottskyrka.

Sveriges yngsta prinsessa har av kungen blivit förlänad titeln hertiginna av Gotland. På så vis blir prinsessan gotlänningarnas egen beskyddarinna.

- Det är en stor heder att få rita prinsessan Leonores vapen, säger Riksarkivets heraldiska konstnär Henrik Dahlström. Och det är särskilt roligt att få göra ett hertiginnevapen till prinsessan.

Leonores vapen      Heraldisk konstnär Henrik Dahlström

Henrik Klackenberg, som är statsheraldiker på Riksarkivet, förklarar att vapnets utformning följer en sekellång tradition för svenska prinsessor: en oval sköld och en speciell krona. Vapensköldens komposition består av fyra fält och en hjärtsköld, som visar ätten Bernadottes vapen. Ett av de fyra fälten visar landskapets Gotlands vapen, vilket visar att prinsessan Leonore är hertiginna av Gotland. De övriga tre fälten med tre kronor och lejon är hämtade från Stora riksvapnet.

- Det är mycket länge sedan vi haft en hertig och första gången Gotland har en hertiginna.
Vi är så stolta över att Prinsessan Leonore är vår beskyddare och att Gotlands vapen ingår i prinsessans nya vapen, säger Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län.

Riksarkivet ansvarar för statens symboler

Riksarkivet ansvarar för statens och myndigheternas heraldiska vapen och symboler.  Ansvaret innebär att vapen och symboler utförs enligt gängse heraldiska normer och att lagen som styr vapnens användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom att ge råd och skapa modellritningar för kommunvapen.

Prinsessans vapen i heraldisk app

Riksarkivet har nyligen lanserat en app med vapen för kommuner, län, landskap samt ett smakprov på försvarsmaktens och andra myndigheters vapen och emblem. Appen heter Sveriges symboler och innehåller 570 bilder samt allmän information om heraldik och sigillkunskap. Prinsessan Leonores vapen finns också med i appen.

Kontakt
Henrik Klackenberg

Visa alla nyheter