För att minska riskerna för spridning av coronaviruset ställer Riksarkivet in föredrag, visningar och andra publika arrangemang fram till åtminstone den 31 augusti. Detta gäller alla verksamhetsställen i landet.

Onsdagscafé - "Förråande och skadligt upphetsande"

Ägnade sig svenska staten åt Förföljelser, angiveri och summariska rättegångar…?

Förföljelser, angiveri och summariska rättegångar…
Nej, det gick inte riktigt så dramatiskt till när statliga tjänstemän bestämde
vad vi fick se på bio, men i 100 år bedrev Sverige en aktiv statlig filmcensur.
Statens biografbyrås myndighetsutövning var ständigt under debatt.
Mätt i medial exponering och hysteri-nivå kulminerade detta med 1980-talets
“videovåldsdebatt”. Med en djupdykning i Biografbyråns arkiv berättas
om censurens historia. Vad klipptes bort och hur såg övervägningarna
ut? Anekdoter och nedslag blandas. Givetvis kommer vi att titta på filmklipp
också. Även sådana som kan upphetsa och förråa dess åskådare!
Föreläser gör den filmintresserade trion Håkan, Joakim och Jens, verksamma
vid Riksarkivet.

Vi serverar kaffe med dopp från kl. 14.30.

Tre män granskar en filmrulle i en arkivlokal 

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 19 feb 2020

Kl: 15:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang