Onsdagscafé - Farmor och frikyrkanVid 1800-talets mitt började frireligiösa rörelser på allvar göra intåg i
Sverige. En av dem var baptismen som lärde ut att varje människa själv
skulle välja tron och låta sig döpas. Rörelsen hyste demokratiska idéer och
lyfte fram barnens och kvinnornas roll, samtidigt som den sociala kontrollen
i församlingarna var stark.
Med utgångpunkt i frikyrkliga församlingsarkiv och den egna släktforskningen
berättar Ingela Frid om tre generationer kvinnor som blev baptister i Göingetrakten
på 1800-talet och början av 1900-talet. Det är samtidigt ett styckekvinnohistoria.

Vi bjuder på kaffe med dopp från kl. 14.30.

Biljetter hämtas i receptionen samma dag.

En svartvit bild av sex unga kvinnor och flickor 

 

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 02 okt 2019

Kl: 15:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang