Historikerna och källorna.jpg

Historikerna och källorna

I höstens andra forskarföredrag i Marieberg diskuterar Erik Wångmar varför svenska historikers användning av otryckt källmaterial – i original eller som digitala bilder – har minskat.

Trots att allt mer otryckt källmaterial blir digitalt tillgängligt på internet minskar användningen av sådant material inom historieämnet. Varför? Och är detta ett problem? Dessa frågor behandlas i föredragshållarens och Malin Lennartssons bok Historikerna & källorna. Om användningen av otryckt källmaterial i doktorsavhandlingar och examensarbeten i historia (2017). I föredraget följs undersökningen upp med data från de senaste åren.

Erik Wångmar är docent i historia och universitetslektor vid Linnéuniversitetet.

Tid och plats
Tors 17 okt 2019

Kl: 15:00 - 16:30

Marieberg i Stockholm
Föreläsningssalen


Arrangör: Marieberg i Stockholm
Målgrupp: Allmänhet, Akademiska forskare
Se alla arrangemang