Onsdagscafé - Prelat i celibat

Syndfulla präster i 1200-talets Skåne

Ärkebiskopen i Lund Anders Sunesen föddes på 1160-talet och tillhörde den mäktiga danska släkten Hvide. Han hade starka synpunkter på att dåtidens präster levde ett slags familjeliv, trots löften om celibat. I bevarad brevväxling mellan honom och påven ondgör han sig över sakernas tillstånd. Sara Williamsson, historisk arkeolog och hembygdskonsulent på Skånes hembygdsförbund berättar om ärkebiskopen och hans syn på kärleken, en syn som också kommer till uttryck i Sunesens omfattande skapelseberättelse - Hexaëmeron.

 

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 15 maj 2019

Kl: 15:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang