Jojk som världsminne

Karl Tiréns fonografinspelningar 1911–1913

I februari 1913 slog folkmusikinsamlaren Karl Tirén för första gången på sin fonograf för att spela in samisk jojk. Det blev starten för ett av de största inspelningsprojekten av jojk i Sverige. Lite drygt hundra år senare har Tiréns samling
nominerats till Unescos lista över världsminnen. Föredraget handlar om samlingen och dess tillkomst.
Gunnar Ternhag är professor i musikvetenskap och har skrivit boken Jojksamlaren Karl Tirén. Dan Lundberg är musiketnolog och chef för Svenskt visarkiv.

Kontakt för arrangemanget
Kristina Nyberg
Tid och plats
Tis 07 maj 2019

Kl: 18:00

Landsarkivet i Uppsala


Arrangör: Landsarkivet i Uppsala
Se alla arrangemang