Ingvar Sjöblom

Öppen föreläsning - Bland brasklappar, drakar, vasar och kronor

Riddarholmsskeppet och andra krigsfartyg som blivit vrak i Stockholm i äldre tid

Nyligen identifierades Riddarholmsskeppet som Biskop Hans Brasks skepp. Ingvar Sjöblom berättar om identifieringen men också om andra vrakfynd på Stockholms botten, museer, magasin och i arkiv.

FD Ingvar Sjöblom är adjunkt i krigsvetenskap vid sektionen för militära operationer/militärvetenskapliga institutionen på Försvarshögskolan

Kontakt för arrangemanget
Karin Borgkvist Ljung
Tid och plats
Tis 12 feb 2019

Kl: 17:00 - 18:00

Marieberg i Stockholm
Föreläsningssalen


Arrangör: Marieberg i Stockholm
Målgrupp: Allmänhet
Se alla arrangemang