Onsdagscafé - 100 händelser ur sydsvenska arkivHundra händelser ur sydsvenska arkiv är ett projekt som arkivarie Maria Wallin hittade på för att få en ursäkt att gräva i de mest skilda typer av arkiv på Landsarkivet i Lund. Idén var att lyfta fram hundra exempel ur arkiven som visar på vilken mångfald av källmaterial som finns att tillgå, och samtidigt levandegöra det förgångna genom “mikrohistorier” från Skåne, Halland och Blekinge.
Maria berättar om projektet, som blev en webbsida och en bok med samma innehåll.

Ett bokomslag 

Vi serverar kaffe med dopp från kl. 14.30.
VÄLKOMNA!

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 24 okt 2018

Kl: 15:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Se alla arrangemang