Stroehte, om samiskt julfirande i äldre tid

After work i samarbete med Jamtli

I förkristen tid betraktades julmånen som helig. Då skulle stillhet råda i vistet. Vid jultiden förrättades offer av kött och flott i små näverbåtar. Man trodde också att de döda var särskilt aktiva under julnatten. Efter kristnandet har sedvänjor som julbadet med ”det trefaldiga riset” levt kvar till tjugonde seklet. Och hunden skulle ha sin speciella julkost!

Medverkande: Bo Lundmark

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tors 06 dec 2018

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund
Jamtli, Rentzhogsalen


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang