Sundins affärer i Enafors och Handöl

After work samarbete med Jamtli

Genom Mellanriksbanan öppnades Västjämtland för turism och skogsindustrier. Förmögna sågverksägare byggde jaktvillor i fjällvärlden. Grosshandlare Sundin köpte tillsammans med några vänner fastigheter i Enafors och Handöl och bildade Enafors AB. En av de gårdar som inköptes var Enaforsholm. Där träffade Sundin konstnären Anton Genberg som sökte sina motiv i fjällvärlden. Sundin engagerade Genberg för att utsmycka sin nya villa i Stavre.
Medverkande: Mats Rolén, författare

 

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tors 25 okt 2018

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund
Jamtli, Rentzhogsalen


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang