Sex sekler av konstsamlande

After work i samarbete med Jamtli

Utifrån verken i utställningen ”Sex sekler av samtid” i Nationalmuseum Jamtli berättar Christina G. Wistman mer om Nationalmuseums samlingar och hur de växt fram. Jämförelser görs med exempelvis Jamtlis konstsamling. Vad är det man vill ha, eller till och med måste ha med i en konstsamling för att den ska visa kvalitet?
Medverkande: Christina Wistman, Jamtli

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tors 11 okt 2018

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund
Jamtli, Rentzhogsalen


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang