Arkivresan hållplats Sotenäs

Riksarkivet fyller 400 år och det vill vi fira tillsammans med dig!

Öppna arkiv är en förutsättning för att skapa kunskap och förståelse för vår historia och samtid – en nödvändig del av vår demokrati och vårt gemensamma minne och kulturarv. I Sverige har arkivverksamhet en lång historia, redan 1618 grundades Riksarkivet och alltsedan dess har Sveriges olika arkiv bevarat historisk dokumentation.

Landsarkivet i Göteborg är en del av Riksarkivet och vi förvarar närmare 10 hyllmil arkiv från såväl statliga myndigheter som företag, föreningar, privatpersoner, släkter och gårdar från nuvarande Västra Götalands län, från medeltid till nutid. I arkiven speglas de stora samhällsförändringarna såväl som enskilda individers levnadsöden. Genom Arkivresan vill vi sprida kunskapen om rättigheten man har att ta del av vårt gemensamma kulturarv och visa hur de rika arkivbestånden kan vara en resurs för alla som lever och verkar i länet.

17.00 Inledning och presentation

17.15-17.45 Lär dig släktforska – så kommer du igång

Som en del i jubileumsåret blir Riksarkivets digitaliserade arkivmaterial fritt tillgängligt på internet, vilket bland annat underlättar för släktforskning hemifrån. I presentationen berättar vi om hur du kommer igång.

18.00-18.30 Sotenäs i arkiven – exempel på arkivmaterial från din kommun

Här gläntar vi lite på dörren till den enorma resurs arkiven kan vara för kunskap om din egen lokala historia med exempel från Sotenäs kommun. De 100 miljoner digitaliserade handlingar som nu finns tillgängliga på internet är endast en bråkdel av de hyllmil arkiv som ryms i våra magasin, därför kommer tyngdpunkten i presentationen ligga på arkivexempel som inte är digitaliserade.

Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand
Fritt inträde
Caféet håller öppet

 

en logga med texten 400 

Kontakt för arrangemanget
Malin Juvas
Tid och plats
Tis 20 mar 2018

Kl: 17:00 - 18:30

Landsarkivet i Göteborg
Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand


Arrangör: Landsarkivet i Göteborg
Se alla arrangemang