After work - Att genom ordnadt samarbete söka lemna de fattige mera kraftig och fullständig hjelp…

Om socialvård förr.

I dag förlitar vi oss på kommunen och ”samhället” när det gäller social omsorg, grundläggande trygghet och
annat som tas förgivet i ett välfärdsland. Men det var inte länge sedan föreningar i olika former var de som rent praktiskt stod för arbetet med att förbättra tillvaron för människorna runt om i Jämtland. Med exempel ur olika föreningsarkiv berättar vi mer om en tid när allt var möjligt bara man gick samman

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tors 26 apr 2018

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund
Rentzhogsalen, Jamtli


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang