Seminariedag om lokalhistoria och arkiv

Tillsammans med institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet arrangerar Landsarkivet i Göteborg en seminariedag om lokalhistoria och arkiv den 21 mars.

Tillsammans med institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet arrangerar Landsarkivet i Göteborg en seminariedag om lokalhistoria och arkiv den 21 mars.

Arrangemanget äger rum i Landsarkivets hörsal. Alla är varmt välkomna, deltagande är gratis och ingen föranmälan krävs.

Program för dagen:

10.00-10.10 Välkommen (Johannes Daun, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg)

10.10-10.40 Små och stora historier: om beläggandets nytta och nöje (Karin Hassan Jansson, Uppsala universitet)

10.40-11.00 Det lokala källmaterialet till fiskets historia - finns det? (Daniel Sjöberg, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg)

11.00-11.30 TORA-projektet: Att länka historiska data till geografiska koordinater (Olov Karsvall, fil dr, Riksarkivet)

11.30-11.50 Att skapa historia tillsammans - deltagande, arkiv och lokalhistoria (Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg)

LUNCH

13.10-13.30 Stockholmskällan - historia med platser i fokus (Martin Nyblom, redaktör Stockholmskällan)

13.30-13.50 Slasktratt eller guldgruva? Om Göteborgs stadsmuseums arkiv (Manne Wernemyr, Göteborgs stadsmuseum)

13.50-14.20 Sjukkassor och tillgången till sjukvård i Göteborg 1900-1950 (Helene Castenbrandt, Göteborgs universitet)

14.20-14.50 Lärare i gränslandet mellan folkskola, läroverk och enhetskola - nedslag i Göteborg (Johan Samuelsson, Karlstads universitet)

FIKA

15.20-15.40 Spinnerskan Davida Krafts levnadsvillkor: om primärkällor i historieundervisningen (Anna-Lena Lilliestam, Göteborgs universitet)

15.40-16.00 Ny filmhistorisk forskning mellan det lokala och det nationella arkivet (Emil Florin Persson, Göteborgs universitet)

16.00 Diskussion, reflektioner

Kontakt för arrangemanget
Karl-Magnus Johansson
Tid och plats
Ons 21 mar 2018

Kl: 10:00 - 16:00

Landsarkivet i Göteborg
Hörsalen, Arkivgatan 9


Arrangör: Landsarkivet i Göteborg
Se alla arrangemang