En förtrollad värld

– förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672

Under åren 1669–1672 blev Bohuslän skådeplats för återkommande trolldomsprocesser som medförde att ett fyrtiotal människor förlorade livet. I föredraget, som bygger på historikern Göran Malmstedts nyutkomna bok med samma titel, ges dels en översiktlig beskrivning av processernas förlopp, dels inblickar i den föreställningsvärld och verklighetsuppfattning som utgjorde bakgrund till trolldomsprocesserna.

Ett bokomslag med en målad båt i ett stormigt hav 

Obs! Begränsat antal platser – obligatorisk platsbokning. Du bokar din biljett genom att maila ditt namn till bokning.gla@riksarkivet.se senast kl 12.00 samma dag som föreläsningen/filmvisningen äger rum. Du behöver vara på plats 15 minuter innan föreläsningen för att bekräfta din bokning annars blir platsen vakant.

Kontakt för arrangemanget
Karl-Magnus Johansson
Tid och plats
Tors 22 mar 2018

Kl: 18:30 - 19:15

Landsarkivet i Göteborg
Hörsalen, Arkivgatan 9


Arrangör: Landsarkivet i Göteborg
Se alla arrangemang