Trollhättan och folktrons troll

Vad är egentligen troll och vad kännetecknar dem? Institutet för språk och folkminnen vet och är värd för april månads förläsning på Uppsala arkivcentrum.

Hör ortnamn som Trollhättan, Trollenäs eller Trollaborg samman med föreställningar om folktrons
troll? Vad är egentligen ett troll och hur framställdes dessa väsen i äldre tid?
Hur gamla är trollen och hur gamla ortnamn finns det som är bildade av
ordet troll? Fanns det olika sorters troll och var de alltid dumma och fula?
I föredraget presenterar och diskuterar vi några av de tusentals ortnamn som ser ut att höra samman med folkliga föreställningar om troll. Vidare beskriver vi hur dessa väsen skildras i våra folkminnesuppteckningar.
Elin Pihl, forskningsarkivarie i namn, och Tommy Kuusela, forskningsarkivarie i folkminnen, arbetar vid Institutet för språk och folkminnen.

Kontakt för arrangemanget
Kristina Nyberg
Tid och plats
Tis 24 apr 2018

Kl: 18:00

Landsarkivet i Uppsala


Arrangör: Landsarkivet i Uppsala
Se alla arrangemang