Om Jamtlis fornminnesinventeringFornminnesinventeringen i Riksantikvarieämbetets regi lades ner år 2002. Arkeologerna på Jamtli har dock fortsatt att fornminnesinventera i vårt län. Under 8 år har områden kring Storsjön, Sveg och Oviksfjällen undersökts.
Karl-Johan Olofsson berättar om resultatet av inventeringarna och om varför de gjorts. - Är inte alla fornlämningar redan kända? 

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tis 13 feb 2018

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang