Onsdagscafé - Äldre och yngre skånska

Vad skiljer egentligen ny skånska från gammal? Lyssna till dialektexperten på januaris sista onsdagscafé.

Ett katalogkortÄldre tiders skånska var utpräglad och särpräglad, med ett stort särdialektalt ordförråd och talrika egenheter i ljud- och böjningslära – och det var stor skillnad mellan olika delar av landskapet. Den nutida skånskan har närmat sig standardsvenskan men har mycket av det specifikt skånska kvar vad gäller uttalet. Och ännu finns det påtagliga skillnader mellan olika delar av landskapet. Mathias Strandberg vid Institutet för språk och folkminnen föreläser och spelar upp gamla och nya ljudupptagningar av skånskt tal ur institutets stora dialektsamlingar.

Kaffe med dopp serveras från kl. 14.30.

Välkommen!

Kontakt för arrangemanget
Petra Nyberg
Tid och plats
Ons 31 jan 2018

Kl: 15:00

Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20


Arrangör: Landsarkivet i Lund
Målgrupp: Släktforskare, Lärare, Hembygdsforskare, Allmänhet, Akademiska forskare
Se alla arrangemang