After work - Finland - de första 100 åren

Om Finlands händelserika historia.

Finland, som hört till Sverige under flera hundra år, kom  efter finska krigets avslut 1809 att tillhöra Ryssland, om än med ett stort mått av självstyre. 1917 blev landet självständigt. De första åren präglades dock av krig. Kommunarkivarie Mikael Andersson berättar om händelseutvecklingen fram till idag.
Medverkande: Mikael Andersson, kommunarkivarie

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tors 22 feb 2018

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund
Rentzhogsalen, Jamtli


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang