After work - 1918 – ett första steg mot demokrati för samer i Sverige

Hör Erika Omma Unnes berätta om en viktig milstolpe i samernas historia.

2018 är det hundra år sedan det första samiska landsmötet på svensk sida av Saepmie hölls. Mötet i Östersund, Staare, var det första samlade steget mot en samisk riksorganisation, och var inspirerat av det som skett i Trondheim året innan. Förkämparna Elsa Laula och Daniel Mortenson hade då samlat ett hundratal samer till det allra första samiska landsmötet. Mötet blev en kraftfull manifestation mot myndigheter och förtryck. Idag firas dagen som nationaldag för alla samer. Varför var landsmötet så viktigt? Vad diskuterades? Vad händer i Staare nu hundra år senare?
Medverkande: Erika Omma Unnes, projektledare för det samiska jubileumsåret Staare 2018

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tors 25 jan 2018

Kl: 13:00

Landsarkivet i Östersund
Rentzhogsalen, Jamtli


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Se alla arrangemang