Arkivens dag på Landsarkivet i Göteborg

Årets Arkivens dag har tema "Synd och skam". Vi har öppet hus med föredrag, visningar och utställning.

Föredrag:

kl 10.30-11.00
Ogifta mödrar och 1800-talsstadens nya hushållsformer

Johannes Daun, historiker och arkivarie vid Landsarkivet, berättar om ogifta mödrar och utomäktenskapligt födda barn i 1800-talets städer, utifrån några exempel från Borås.

Föreläsningen är en del av Arkivens dag. Ingen förhandsbokning, först till kvarn...


 kl 11.30-12.15
Prostitution och prostituerade i Majorna och Göteborg från 1840-talet till 1945

Historikern Tommie Lundquist berättar i föredraget om prostitutionens organisation, omfattning och lokalisering i Majorna och Göteborg vid olika tidpunkter från 1840-talet till 1945. Bland annat kommer den så kallade reglementeringen av prostitutionen att diskuteras – dess införande, organisation och avveckling. Dessutom kommer olika källmaterial att lyftas fram, som kan användas för att forska kring prostitution.

Föreläsningen är en del av Arkivens dag. Ingen förhandsbokning, först till kvarn...


kl 12.30-13.30
Finland 100 år

I december i år är det 100 år sedan Finland deklarerade sin självständighet. I förläsningen av Pentti Käppi, tidigare rektor och historielärare, presenteras en översiktlig exposé över Finlands politiska, ekonomiska och sociala utveckling från 1917 till idag.

Föreläsningen är en del av Arkivens dag. Ingen förhandsbokning, först till kvarn...

 

Kontakt för arrangemanget
Karl-Magnus Johansson
Tid och plats
Lör 11 nov 2017

Kl: 10:00 - 14:00

Landsarkivet i Göteborg
Hörsalen, Arkivgatan 9


Arrangör: Landsarkivet i Göteborg
Målgrupp: Släktforskare, Hembygdsforskare, Allmänhet, Akademiska forskare
Se alla arrangemang