Gotländska kvinnor bakom kameran

Fotohistoriker Eva Dahlman föreläser om kvinnliga fotografer på Gotland.

Eva Dahlman, fotohistoriker och etnolog, berättar om några av alla de kvinnor som var verksamma på Gotland åren 1860 – 1920 som Bertha Valerius, Mathilda Segerdahl, Olivia Wittberg och Betty Smitterberg. I augusti föreläste Eva på Almedalsbiblioteket om några av de kvinnliga fotograferna. Föredraget väckte gensvar och hon fick tips om fler, tidigare okända fotografer. Hon har också fortsatt sin forskning och kommer nu att visa tidigare okända bilder från bland annat Visby och Hemse. 

Hon kommer också att berätta om det detektivarbete det är att forska om den svenska fotohistorien i arkiv och museer.

Eva Dahlman har under många år arbetat med fotografisamlingarna vid Nordiska museet och Kungliga biblioteket och är vice ordförande i Centrum för fotografi.  Tillsammans med Magnus Bremmer utkommer hon 2018 med en bok om kvinnor bakom kameran 1845 – 1945.

ett svartvitt porträtt av en kvinna 

Porträtt av Olivia Wittberg. Delar av Olivias efterlämnade glasplåtar
bevaras vid Landsarkivet i Visby. Porträttet är från Landsarkivets porträttsamling.

 

Arrangör: Landsarkivet.

Kontakt för arrangemanget
Maria Larsson Östergren
Tid och plats
Ons 15 nov 2017

Kl: 18:00

Landsarkivet i Visby


Arrangör: Landsarkivet i Visby
Målgrupp: Släktforskare, Hembygdsforskare, Allmänhet
Se alla arrangemang