EmigrantforskningMellan åren 1851-1930 gjorde nästan 1,2 miljoner svenskar resan över Atlanten för att söka en bättre tillvaro. Majoriteten av dessa utvandrade till Nordamerika. Ted Rosvall, släktforskare, berättar mer om vilka källor man kan använda och vilka uppgifter som går att hitta kring emigranter i arkiven.
Föreläsningen är uppdelad på två pass med 30 minuters paus emellan. Det första passet har titeln ”Mannen som försvann - Ge inte upp!” och det andra har titeln ”Emigrantforska på nätet”.

Ett uppslag i en handskriven längd 

Kontakt för arrangemanget
Mona Bergman
Tid och plats
Tis 24 okt 2017

Kl: 18:00

Landsarkivet i Härnösand
Rosenbäcksallén


Arrangör: Landsarkivet i Härnösand
Se alla arrangemang