Johan Fredrik Åbom

Överintendentsämbetets arkiv innehåller en stor mängd ritningar till offentliga byggnader, I föredraget presenteras en av de flitigaste arkitekterna.

Konst- och arkitekturhistorikern Inga Lena Ångström Grandien berättar om "Sveriges flitigaste arkitekt" Johan Fredrik Åbom (1817-1900), som ritat Berns salonger, Södra Teatern och Musikaliska akademien och mycket, mycket mer, inte bara i Stockholm utan i hela landet: sjukhus, skolor, länsbibliotek, fängelser, fabriksbyggnader men också bland annat herrgårdar och residens. Under sina drygt 40 år vid Överintendentsämbetet, Fastighetsverkets föregångare, hade Åbom också många kyrkliga ärenden och i föreläsningen framhålls Åbom som kyrkoarkitekt. Tre av hans kyrkor, Njurunda i Medelpad, Hamrånge i Gästrikland och Siljansnäs i Dalarna, räknas idag bland Sveriges vackraste 1800-talskyrkor. Det blev dock ofta konflikter mellan ÖIÄ och församlingarna och i föreläsningen visas med hjälp av citat och ritningar hur församlingar och lokala byggmästare ofta gick emot Åboms ritningar och byggde kyrkorna helt efter egna önskemål.

Föredraget bygger på en djupdykning i Överintendentsämbetets arkiv och Ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar, som båda finns i Riksarkivet.

En porträttbild av en kvinna
Foto: Bettina Ångström
Kontakt för arrangemanget
Karin Borgkvist Ljung
Tid och plats
Tis 23 maj 2017

Kl: 16:00

Marieberg i Stockholm


Arrangör: Marieberg i Stockholm
Se alla arrangemang