Den aristokratiske rebellen

Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet.

Crusenstolpe

Magnus Jacob Crusenstolpe verkade i 1800-talets offentlighet. Han var kungagunstling och fästningsfånge. Med stort engagemang, stilistisk briljans och blodig ironi kastade sig Crusenstolpe in i den politiska striden, och utmanade kung och överhet i det tidiga 1800-talets privilegierade ståndssamhälle.

Idag är han närmast bortglömd, även om han uppnått en viss, men tveksam, ryktbarhet genom ordspråket ”Historiskt, sa Crusenstolpe!” om en uppgift som anses historiskt tvivelaktig. Men denne orädde politiker, publicist, författare och provokatör stod för något nytt i svensk politik och han är väl värd att minnas. Utan honom hade politiken i Sverige blivit bra mycket tråkigare.


Bo Hammarlund   
Foto: Privat

Bo Hammarlund, fil.dr i historia och tidigare kansliarkivarie i Regeringskansliet presenterar den 21 februari kl. 16.00 sin nya bok om en av sin tids mest både hyllade och hatade personer.

Kontakt för arrangemanget
Karin Borgkvist Ljung
Tid och plats
Tis 21 feb 2017

Kl: 16:00 - 17:00

Marieberg i Stockholm
Föreläsningssalen


Arrangör: Föreläsningssalen
Se alla arrangemang