Ett skiönt sätt att bada utan watnVi berättar om avskriften av en spännande bok i Undersåkers kyrkoarkiv. I denna, den äldsta delen av visitationsprotokollen, N1:1, kan vi inte bara läsa om tillståndet i socknen, utan här finns även en samling med recept, avskrifter av äldre dokument mm. Boken omfattar en lång period men har huvudpunkten i 1600-talet. Föreläsningen hålls i samband med Fornskriftsällskapets årsmöte.
Symbol med en kvinna som föreläser

Plats för arrangemangen:
Arkivet i Östersund - om ej annat anges.
Föranmälan: Senast dagen före, tfn. 010-476 89 00.

Kontakt för arrangemanget
Agneta Brink
Tid och plats
Tis 21 mar 2017

Kl: 19:00

Landsarkivet i Östersund

Sista anmälningsdag: 2017-03-20


Arrangör: Landsarkivet i Östersund
Målgrupp: Släktforskare, Hembygdsforskare, Allmänhet
Se alla arrangemang